Tomtehugging

Ved hogst av hus/næring/hytte-tomter så er det viktig å ha en fagperson som kan se helheten fra avvikling til rydding.

Ønsker man å sette igjen trær som en naturlig dekorasjon i et tomte-område, så kan en fagperson komme inn å velge ut fremtidsrettede trær sett utifra estetikk, treets muligheter til å overleve og det anleggsarbeid som må gjøres.

Viste du at fra du skader røtter, enten ved bruk av gravemaskin, sprengning eller andre trykkskader, så kan det ta fra 3-15 år før treet dør, da er det trist for oss å registrere at mange næringstomter/hus/hytte-tomter har forringet sin estetiske verdi fordi disse hensyn ikke har blitt tatt. Du som utbygger har ofte brukt store summer for å bevare disse trær som meningsløst har blitt drept/skadet grunnet uvitenheten.

Har du spørsmål?

Skagerak Trepleie har flere underfirma med kontaktpersoner som dekker ulike områder i hele Sørøst-Norge.