Fagkonsultasjon

Trær i det urbane rom trenger på lik linje som alle andre faste installasjoner vedlikehold. Vi utfører blant annet taksering.
Vi utfører fagmessig trearbeid i og rundt treets nærområde.

Et stort problem med trær i urbane rom er grave/press-skader i rotsonen. Hvis du har et eller flere trær du vil bevare og høste glede av i dagens og fremtidige generasjoner, så lar du sertifiserte fagfolk utføre dette oppdraget.

Det er mange som kaller seg for trepleiere, men Skagerak Trepleie har spesialister på alle felt fra frø til avvikling av trær. Hvis du har spørsmål om ditt eller naboens tre som kan være til ulempe for deg eller naboen, så har Skagerak Trepleie erfaring fra mange konfliktsaker som omhandler trær. Ved faghjelp operer vi på landsbasis. Riktig tilsyn av trær kan forlenge treets levetid med flerfoldige generasjoner ved bruk de riktige fagfolk.

Har du spørsmål?

Skagerak Trepleie har flere underfirma med kontaktpersoner som dekker ulike områder i hele Sørøst-Norge.