Linje og veirydding

Vi utfører tradisjonell linje- og veirydding. Ved ekstremvær blir Skagerak Trepleie alltid kalt ut i vårt område på felling, opprydding av stormfelte trær over hus, strøm- og telelinjer og veier. Dette er meget farlige oppdrag som krever stor kompetanse og lang erfaring blant dem som utfører oppdraget. Ansatte i Skagerak Trepleie har stor kompetanse innen hogst og opprydding av vindfelt tømmer. Skagerak Trepleie vedlikeholder linjer og veitraseer over hele sør-øst Norge.

Galleri:

Har du spørsmål?

Skagerak Trepleie har flere underfirma med kontaktpersoner som dekker ulike områder i hele Sørøst-Norge.