Om oss

Skagerak trepleie – Vår fagkunnskap om trær er din trygghet

Vi er trepleiere som samarbeider i sør-øst Norge. Vi beskjærer og fjerner trær for hus- og hytteeiere, etater, borettslag, industrianlegg, idrettsanlegg, m.m. Vi utnytter også trærne ved å kappe dem til ved og fliser opp kvisten til kompost og frakter dette bort ved ferdiggjørelse. Vi er alle utdannet med skogsfagelig komptanse.

Skagerak Trepleie sine trepleiere har mange års erfaring og vår økende oppdragsmengde er et godt bevis på solid og rask service.

Skagerak Trepleie er blandt norges største trepleie-firmaer og blant de mest mekaniserte. Vi operer med utstyr fra den minste oppdrag ytterst på svaberget, til store tyngre hogst- og flisnings-oppdrag i forbindelse med skogrydding. Det betyr at vi disponerer en maskinpark som vil ta seg frem uansett terrengtype. Det tømmerbaserte virke Skagerak Trepleie tar ut for kunde gjenvinnes som bioenergi. Vi leverer bioenergi til oppvarming av offentlige institusjoner.

Vi forholder oss til lovverket når det gjelder oppdragsutføring som for eksempel arbeid langs med offentlige veier.

Vi utfører gratis befaring hos deg/dere. Du finner kontakt-info til våre trepleiere her: Klikk her

Noen av våre kunder:

200px-Vest-Agder_våpen.svg 358px-Aust-Agder_vapen.svg Akershus_våpen.svg Fylkesvåpen_Buskerud Telemark_våpen.svg Vestfold_våpen.svg

Vi utfører skjøtsel av verneverdige trær for blant annet fylkesmennene i Vest-agder, Aust-agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus.

Har du spørsmål?

Skagerak Trepleie har flere underfirma med kontaktpersoner som dekker ulike områder i hele Sørøst-Norge.