Flishugging

Flishugging er en effektiv metode for å fjerne kvist. Samtidig utnytter vi ressursene ved å flise opp til miljøvennlig kompost. Vi har flishuggere med kapasitet til å ta trær og kvist med en diameter på opptil 25 cm.  Vi tar på oss oppdrag på timesbasis eller avtalt pris.

Har du spørsmål?

Skagerak Trepleie har flere underfirma med kontaktpersoner som dekker ulike områder i hele Sørøst-Norge.