Skogkultur

Vi utfører profesjonelt ungskogspleie for skogbruket. For å få stor avkastning på din skog så må du investere i planting og ungskogspleie. Viste du at du kan få 2500,- per dekar i økt omsetning av ditt hogstmodene tømmer dersom du har utført riktig skogspleie. Ungskogspleie generer gode skattetrekk- og tilskudsordninger.

Har du spørsmål?

Skagerak Trepleie har flere underfirma med kontaktpersoner som dekker ulike områder i hele Sørøst-Norge.